PRIVĀTUMA POLITIKA

MY PLOV PRIVĀTUMA NOTEIKUMI:

1. MYPLOV.LV Privātuma politikā ir paredzēti Personas datu vākšanas, glabāšanas un to kārtošanas pamatnoteikumi, Pircējam izmantojot MYPLOV.LV piedāvātos ēdiena pasūtīšanas Pakalpojumus.
2. Privātuma politika ir paredzēta, lai aizsargātu un aizstāvētu MYPLOV.LV Pircēju Personas datus pret nelikumīgu to izmantošanu.
3. Veicot pasūtījumu tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar šo Privātuma politiku un ir to izlasījis, piekrītot viņa Personas datu izmantošanai.
4. Personām, kuras vēlas veikt pasūtījumu caur MYPLOV.LV, ir jāiesniedz sava e-pasta adrese, Vārds Uzvārds, telefona numurus un e-pasta adrese, tāpēc tikai viņš pats ir atbildīgs par šo datu pareizība. Pircējs var jebkurā brīdī:
- koriģēt un/vai papildināt Personas datus. Par koriģēto un/vai papildināto datu pareizību atbildīgs ir Pircējs; Pircējs var pieprasīt personas datu dzēšanu no MYPLOV.LV datubāzes, ar šādu lūgumu, vēršoties pie MYPLOV.LV administrācijas pa e-pasta adresi INFO@MYPLOV.LV.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA
1. Pircējs piekrīt, ka viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuri, MYPLOV.LV izmantos darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.
2. „Piekrītu, ka manu vārdu, uzvārdu e-pasta adresi, tālruņa numuru MYPLOV.LV izmantos darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos".
3. Ja Pircējs nevēlas, lai "PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA" 4. punktā norādītie viņa Personas dati tiktu izmantoti Tiešā mārketinga nolūkos. Pircējs var pieprasīt personas datu dzēšanu no MYPLOV.LV datubāzes, ar šādu lūgumu, vēršoties pie MYPLOV.LV administrācijas pa e-pasta adresi INFO@MYPLOV.LV.
4. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie Personas dati tiks izmantoti tikai, lai pienācīgi sniegtu Pircējiem interneta restorānā MYPLOV.LV piedāvātos pakalpojumus (tajā skaitā tiesības piedalīties akcijās, projektos). Pārdevējs arī apliecina, ka Pircēja norādītie Personas dati tiks izmantoti Pārdevēja darbības analīzes un Tiešā mārketinga nolūkos, ja Pircējs šādu piekrišanu neatcels. Noteiktie Personas dati, kas izmantojami Tiešā mārketinga nolūkos, uzglabāšanas ilgums – 24 mēneši kopš Pircēja pēdējā pasūtījuma veikšanas.
a. Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot šos gadījumus: ja ir saņemta Pircēja piekrišana Personas datu atklāšanai;
b. veicot pasūtījumu, vai sniedzot citus pakalpojumus – Pārdevēja partneriem, kas sniedz preču piegādes vai citus Pircēja pasūtītos pakalpojumus;
5. Tiešā mārketinga nolūkos – Pārdevēja partneriem, apmierinot Privātuma politikas nosacījumu, kā arī MYPLOV.LV parūpējoties par rakstisku Pārdevēja partneru apņemšanos ievērot Latvijas Republikas Personas datu juridiskās aizsardzības likuma nosacījumus;
6. Pircējam ir šādas tiesības:
a. iesniedzot pieprasījumu Pārdevējam rakstiski, iepazīties ar Pārdevēja rīcībā esošajiem saviem Personas datiem. Informācija Pircējam tiek sniegta uz viņa norādīto e-pasta adresi;
b. iesniedzot pieprasījumu Pārdevējam rakstiski, saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi Personas dati ir savākti, kādos nolūkos tie tiek kārtoti, kādiem datu saņēmējiem tie tiek sniegti un tikuši iesniegti pēdējā 1 (viena) gada laikā. Informācija Pircējam tiek sniegta uz viņa norādīto e-pasta adresi;
c. iesniedzot lūgumu Pārdevējam rakstiski uz e-pasta adresi INFO@MYPLOV.LV pieprasīt likvidēt Pircēja personas datus, vai apturēt Personas datu kārtošanas darbības, ja Personas dati tiek kārtoti, neievērojot Personas datu juridiskās aizsardzības likuma un citu likumu nosacījumus, izņemot Privātuma politikā paredzētos gadījumus;
d. nepiekrītot Privātuma politikai, Pircējs nepiekrīt, ka tikts izmantoti viņa Personas dati. Tādā gadījumā Pircējam nebūs iespējams veikt pasūtījumu caur mājaslapu MYPLOV.LV;
7. Pakalpojumu sniegšanas laikā Pircējs, MYPLOV.LV darbiniekiem, kuri piegādā preci, atpazīšanai uzrādītais personas identitāti apstiprinošais dokuments un tajā esošie Pircēja dati izmantojami tikai personas identitātes identificēšanai.
8. Pārdevējs Personas datus uzglabā 24 mēnešus no pēdējās Pasūtījuma veikšanas portālā MYPLOV.LV.
9. Pārdevējs ar iekšējo organizatorisko un tehnisko līdzekļu palīdzību nodrošina, lai Pircēja sniegtie Personas dati MYPLOV.LV tiktu aizsargāti no jebkādām nelikumīgām darbībām: nelikumīgas personas datu maiņas, atklāšanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas, kā arī lai Personas datu aizsardzības līmenis atbilstu Latvijas Republikas juridisko aktu prasībām.
10. Personas dati tiek sargāti no pazaudēšanas, neatļautas lietošanas un izmaiņām. Visas Pircēju Paroles tiek kodētas. Serveriem, kas ir saistīti ar Personas datiem, pievienoties var tikai Personas datu pārvaldītāja pilnvarotās personas un tikai caur drošu sertifikātu, kurš papildus ir aizsargāts ar paroli.
11. Pircējs jau iepriekš piekrīt, ka viņa Personas datus Pārdevējam ir tiesības uzglabāt serverī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar MYPLOV.LV veiktās darbības īpatnībām, ja Pircēja iesniegtie dati ir tikuši izmantoti, veicot nelikumīgas darbības, vai ir aizdomas, ka ir izdarīta identitātes zādzība, vai kāds cits pārkāpums, kura dēļ ir veikta, vai tiks veikta attiecīgo tiesībsargājoši institūciju izmeklēšana, ja Pārdevējs ir saņēmis sūdzību par attiecīgo Pircēju, vai ja Pārdevējs ir pamanījis attiecīgā Pircēja izdarītos Noteikumu pārkāpumus, vai ja ir citi likumīgi nolūki Personas datu uzglabāšanai. Šie dati tiek iznīcināti, saņemot likumīgas tiesībsargājoši, vai citu pilnvaroto institūciju norādes.
12. Jebkurš lūgums, vai norāde saistībā ar Personas datu kārtošanu Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam nosūtot šādu lūgumu vai norādi uz e-pastu INFO@MYPLOV.LV.
13. Administrējot MYPLOV.LV un diagnosticējot iespējamos traucējumus, Administrators var izmantot Pircēju IP adreses.

PERSONAS DATU KORIĢĒŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZDZĒŠANA
14. Pircējs piešķir tiesības MYPLOV.LV savākt, pārvaldīt, kārtot un glabāt Pircēja Personas datus tādā apmērā un tādiem nolūkiem, kā tas ir paredzēts Privātuma politikā un citos MYPLOV.LV dokumentos.
15. Piekrišana savākt, pārvaldīt, kārtot un glabāt Pircēja Personas datus došana vai atcelšana ir spēkā tikai uz priekšu. MYPLOV.LV, no Pircēja saņēmis šādu paziņojumu e-pastā, vai citos Privātuma politikā paredzētajos veidos, nekavējoties aptur Pircēja Personas datu kārtošanu un iznīcina viņa Personas datus, taču tas nenozīmē, ka MYPLOV.LV ir jāizdzēš no servera/jāiznīcina Personas dati, ja viņam ir likumīgs pamats tos uzglabāt, īpaši, ja ir nepieciešams nodrošināt valsts drošību un aizsardzību, sabiedrisko kārtību, noziegumu izvairīšanās nolūkos, izmeklēšanu, konstatēšanu vai kriminālvajāšanu, aizstāvēt svarīgas valsts ekonomiskās un finanšu intereses, citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

PERSONAS DATU VĀKŠANA UN GLABĀŠANA
16. Lai Pircējam tiktu sniegti pilnvērtīgi ēdiena pasūtīšanas uz mājām, vai biroju pakalpojumi, portālā MYPLOV.LV, Pircēja datorā (ierīcē) var tikt ierakstīti Sīkfaili. [Ierakstīto informāciju Pārdevējs izmanto Pircēja kā agrākā MYPLOV.LV portāla apmeklētāja atpazīšanai, informācijas par pasūtījumiem, kas ielikti Pircēja preču grozā, saglabāšanai, portāla MYPLOV.LV apmeklējumu statistikas vākšanai.] Pircējam ir iespēja pārskatīt, kādu informāciju (Sīkfailus) Pārdevējs vai viņa Partneri ieraksta, un viņš var izdzēst daļu, vai visus ierakstītos Sīkfailus. Pircējs, apstiprinot Privātuma politiku, piekrīt, ka viņa datorā (ierīcē) tiks ierakstīti šajā Privātuma politikā paredzētie Sīkfaili. Šo piekrišanu Pircējs var jebkurā brīdī atcelt, mainot sava interneta pārlūka iestatījumus, taču tādā gadījumā noteiktas portāla MYPLOV.LV funkcijas viņam var nedarboties. Pircējam ir personīgi jāinteresējas, kādus Sīkfailus izmanto Pārdevēja Partneri.
17. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2016. gada 30. jūlija. Par jebkādām Privātuma politikas izmaiņām informācija tiks sniegta šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.