PIRKUMA NOSACĪJUMI

Noteikumi ēdiena pasūtīšanai portālā MYPLOV.LV kopā ar piegādes pakalpojumiem:
1. Šie noteikumi par ēdiena pasūtīšanu uz mājām, vai biroju portālā MYPLOV.LV kopā ar piegādes pakalpojumiem (turpmāk – Noteikumi) ir Pircējam un Pārdevējam obligāts juridisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, ēdiena pasūtīšanas un apmaksas nosacījumi. Kad Pircējs, veicot ēdiena pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs apstiprina un, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tos ievērot. Noteikumi ir spēkā tajos gadījumos, kad ēdiena pasūtīšana tiek veikta interneta mājaslapā MYPLOV.LV.
2. Ēdiena piegādes pakalpojumu sniedzējs – SIA "Restorāns Māja" (PVN reģistrācijas kods: LV 401032742266, adrese: Kalnciema iela 37-5, Rīga, LV-1046).
3. Ēdiena pasūtīšana uz mājām vai biroju kopā ar piegādes pakalpojumiem portālā MYPLOV.LV (turpmāk – ēdiena pasūtīšana) tiek pieņemta Rīgā.
4. Ēdiena pasūtīšanas nosacījumi:
4.1. Minimālā ēdiena pasūtījuma summa – 6.70 EUR (bez atlaidēm).
5. Galīgā cena tiek norādīta, apstiprinot mājaslapas MYPLOV.LV Pircēja grozu.
6. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt MYPLOV.LV dažādas akcijas un spēles, kā arī vienpusēji bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju un spēļu nosacījumus, kā arī atcelt tos. Ēdiena pasūtīšanai piemērojamās akcijas un to nosacījumi var atšķirties atkarībā no tā, kurā reģionā tiek sniegti un izpildīti ēdiena pasūtīšanas pakalpojumi. Jebkādas akciju nosacījumu izmaiņas un atcelšana ir spēkā no izmaiņu (atcelšanas) pieņemšanas brīža.
7. Norēķināšanās par ēdiena pasūtījumu veidi:
7.1. skaidrā naudā, saņemot pasūtīto ēdienu;
7.2. ar maksājuma pārskaitījumu (tikai juridiskajām personām, kas ir noslēgušas līgumu vai vienojoties);
7.3. izmantojot interneta banku sistēmu (CloudPayments norēķinu sistēmu)
7.4. ar bankas karti (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard), saņemot pasūtīto ēdienu.
8. Pircējam, kurš par ēdiena pasūtījumu ir samaksājis caur elektronisko banku sistēmu (CloudPayments norēķinu sistēma) un pasūtīto ēdienu nav saņēmis kādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja, kā arī Pircējam, kurš ir pārkāpis noteikumus un nav ievērojis to apakšpunktos norādītos nosacījumus, nauda atpakaļ viņa kontā netiek atmaksāta.
9. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto un apstiprināto datu, kas sniegti ēdiena pasūtīšanas laikā, pareizību, kā arī par to, lai tiktu radīti nosacījumi ēdiena pasūtījuma saņemšanai un nodošanai. Pārdevējs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās, un iegūst tiesības pieprasīt Pircējam atlīdzināt zaudējumus, ja Pircējs nav sniedzis precīzus datus vai nav tos pareizi apstiprinājis, vai Pircējs nesaņem pasūtīto ēdienu norādītajā piegādes vietā.
10. Pircējam ir tiesības veikt ēdiena pasūtījumu tikai savās vai citu personu (saskaņā ar pilnvarām vai pilnvarojumiem) interesēs.
11. Pircējam ir jāizmanto, jānorāda un jāsniedz tikai savi personas dati vai to personu dati, kuras viņam ir sniegušas šādus pilnvarojumus.
12. Pircējs, sniedzot informāciju un datus Pārdevējam, apstiprina, ka viņš ir sniegto personas datu īpašnieks (subjekts) vai persona, kurai ir likumīgi pamatotas tiesības šādus datus sniegt.
13. Pircējam, sniedzot jebkādu informāciju un datus, ir jānodrošina, un viņš ir atbildīgs par to, ka viņa sniegtie dati (ieskaitot personas datus, bet neaprobežojoties ar tiem) un informācija ir pareiza, precīza un pilnīga.
14. Pircējam ir jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto un publiski pieejamo Privātuma politiku. Piekrišanu, vai nepiekrišanu konkrētiem Pircēja Personas datu izmantošanas veidiem Pircējs pauž pašā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
15. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu. Pircēja Personas datus kārtot tikai Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
17. Pasūtītais ēdiens un Pircējam piegādātais ēdiens tā iepakošanas specifikas un taras dēļ ārēji var atšķirties no mājaslapā MYPLOV.LV sniegtajā ēdienkartē esošajiem ēdienu attēliem.
18. Pārdevējs nav atbildīgs, par Pircēja alerģisko reakciju uz kādu no preces produktiem, vai izejvielām.
Informācija par ēdiena sastāvdaļām atrodama mājaslapā MYPLOV.LV.
19. Pircējam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas Pārdevējam, bet Pārdevējs nav atbildīgs Pircēja priekšā par to, ja:
19.1. ja Pircējs ir nepareizi norādījis pasūtītā ēdiena piegādes adresi;
19.2. ja Pircējs ir nepareizi norādījis savu tālruņa numuru;
19.3. ja Pircējs ir nepareizi norādījis vēlamo pasūtītā ēdiena piegādes laiku;
19.4. ja Pircējs, ne Pārdevēja vainas dēļ nav pieņēmis pasūtīto ēdienu (nav atvēris durvis, nav atbildējis uz tālruņa zvanu u.c.);
19.5. ja Pircējs nesamaksā Pārdevējam par pasūtīto ēdienu, vai atsakās maksāt par pasūtīto ēdienu bez objektīviem iemesliem;
19.6. par interneta mājaslapas MYPLOV.LV tehniskajiem bojājumiem un cita veida traucējumiem;
19.7. par interneta banku sistēmas (CloudPayments norēķinu sistēmas) bojājumiem un cita veida traucējumiem;
19.8. par bankas norēķinu karšu lietošanas sistēmas bojājumiem un cita veida traucējumiem.
20. Pārdevējam ir tiesības nenodot pasūtīto ēdienu Pircējam, ja ir iestājies kaut viens no Noteikumu 16.1.–16.8. punktā norādītajiem apstākļiem.
21. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un jebkurā brīdī mainīt un papildināt šos Noteikumus bez brīdinājuma, tāpēc Pircējam ir katru reizi pirms ēdiena pasūtīšanas pakalpojuma izmantošanas jāiepazīstas ar Noteikumiem, jo veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina Pārdevēja noteikumus. Ja Pircējs ir sācis aizpildīt pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs bez iebildumiem piekrīt visiem Ēdiena pasūtīšanas noteikumiem. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus un atbildību, ja Pircējs ir iesniedzis pasūtījumu, neiepazinies ar šiem Noteikumiem, vai Noteikumu daļu.