NAUDAS ATGRIEŠANA

Pircējam, kurš par pasūtījumu ir samaksājis caur banku MYPLOV.LV mājaslapā (CloudPayments) un nav saņēmis savu pasūtījumu, jebkādu iemeslu pēc, par kuriem nav atbildīgs Pārdevējs, kā arī Pircējam, kurš ir pārkāpis noteikumus un nav ievērojis to apakšpunktos norādītos nosacījumus, nauda atpakaļ viņa kontā netiek atmaksāta:

Pircējam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas Pārdevējam, bet Pārdevējs nav atbildīgs Pircēja priekšā:
- ja Pircējs ir nepareizi norādījis savu tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi;
- ja Pircējs ne Pārdevēja vainas dēļ nav pieņēmis pasūtīto ēdienu (nav atvēris durvis, nav atbildējis uz tālruņa zvanu u.c.);
- ja Pircējs ir neprecīzi norādījis vēlamo pasūtījuma piegādes laiku;
- ja Pircējs nesamaksā Pārdevējam par pasūtīto ēdienu, vai atsakās maksāt par pasūtīto ēdienu bez objektīviem iemesliem.